CONTACT
PEOPLE
INFRASTRUCTURE
SCIENCE
BUSINESS
HOME
Information for students 
Courses 
 
Molekularna Biofizika 
Osnove slikovnih tehnik v biomedicini 
Karakterizacija materialov


Seminars and Theses 
 
Vedno smo veseli motiviranih študentov za izdelavo seminarjev in magistrskih del! Trenutno so razpisane naslednje teme, ki jih lahko razvijemo v seminar ali diplomo: 
 
- Spremljanje molekularnih stanj in nanodomen v modelnih membranah 
- Modeliranje zgradbe dentina pri različnih živalskih vrstah 
- Pametni molekularni označevalci 
- Dvojni fluorescenčno-spinski molekularni označevalci 


Če vas sicer zanima kakšno biofizikalno področje, povezano z našim delom, se vsekakor oglasite, da skupaj oblikujemo smiselno nalogo. Pri tem vam je lahko v pomoč seznam preteklih seminarjev in diplom. 

Copyright © 2018 - Laboratory of Biophysics
Jožef Stefan Institute