CONTACT
PEOPLE
FOR STUDENTS
INFRASTRUCTURE
SCIENCE
BUSINESS
HOME
Molekularna biofizika
Predmet se izvaja v zimskem semestru 1. letnika študijskega programa Laboratorijska biomedicina (II. bolonjska stopnja) na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. 
 
Nosilec: prof. dr. Janez Štrancar.

Predavanja

Predavanje 1 - Uvod, voda, gradniki (simulacija membrane v vodi, dodatne slike in filmi
Predavanje 2 - Medmolekulske interakcije 
Predavanje 3 - Termodinamika na molekularnem nivoju 
Predavanje 4 - Termodinamika dinamičnih procesov 
Predavanje 5 - Metode za merjenje interakcij 
Predavanje 6 in 7 - Samoorganizacija, Metode strukturne biologije 
Predavanje 8 - Površinski pojavi 
Predavanje 8 - Površinski pojavi, l. 2017 
Predavanje 9 - Gibljivost delcev na molekularnem nivoju 
Predavanje 9 - Gibljivost delcev na molekularnem nivoju, l. 2017 
Predavanje 10 - Membranski potencial 
Predavanje 11 - Dinamika (supra)molekularnih sistemov 
Predavanje 12 - Dinamika znotraj molekule, spektroskopije 
Predavanje 13 - Časovna okna  
Predavanje 13 - Razdalje

Vaje

Povzetek vaj (končna verzija)

Izpiti
Copyright © 2018 - Laboratory of Biophysics
Jožef Stefan Institute