CONTACT
PEOPLE
FOR STUDENTS
INFRASTRUCTURE
SCIENCE
BUSINESS
HOME
MIKROSPEKTROSKOPSKA KARAKTERIZACIJA IN OPTIMIZACIJA UČINKA LASERSKIH SUNKOV NA OČESNI MREŽNICI 
VSEBINSKI OPIS – GLAVNI POUDARKI PROJEKTA 
 
PROBLEM: Zaviranje rasti nenormalnih žil, ki je najnevarnejši zaplet bolezni očesne mrežnice, temelji na ponavljajočem se neprijetnem, pa tudi tveganem injiciranju protirastnih zdravil direktno v oko in redkeje na laserskih posegih, ki lahko poškodujejo tudi okoliško zdravo tkivo.  
 
CILJ: Z nedestruktivnimi svetlobnimi terapijami lahko odpravimo neželjene poškodbe tkiv, če natančneje usmerjamo laserske sunke in sproti spremljamo njihov učinek.  
 
REŠITEV: V skladu s trendi multimodalnega slikanja bomo za novo generacijo oftalmoloških terapevtskih naprav razvili novo tehnologijo detekcije stanja retine. Tehnologija bo temeljila na analizi avtofluorescence v realnem času in boljšem usmerjanju svetlobe.


SESTAVA PROJEKTNE SKUPINE 
 
V projektu sodelujejo raziskovalci Laboratorija za biofiziko, Odseka za fiziko trdne snovi, Institut Jožef Stefan, podjetja Optotek d.o.o. ter Očesne klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. 
 
Povezava na sestavo raziskovalne skupine na SICRISu

FAZE IN IZVAJANJE 
 
WP1: Analiza avtofluorescence mrežnice za diagnostiko in nadzor AMD  
WP2: Novi pristopi za terapijo AMD 
WP3: Razvoj in optimizacija laserskega sistema 
WP4: Mikrospektroskopsko vodena teranostika AMD 
WP5: Upravljanje 
WP6: Razširjanje in uporaba rezultatov 
 
Gantov diagram izvajanja projekta: 


Mejniki: 

M1: Identifikacija lastnosti avtofluorescence za lokalizacijo krvnih žil v žilnici (del 6. mesec, del 18. mesec)  
STATUS: DOSEŽEN 
M2: Lokalizacija fotokoagulacije za absorbirajočimi plastmi RPE (12. mesec)  
STATUS: DOSEŽEN 
M3: Doseganje optimalnih laserskih parametrov za diagnostiko in zdravljenje (18. MESEC)  
STATUS: n/a


FINANCIRANJE 
 
Projekt financira ARRS v višini 2774 ur C kategorije pod oznako:  
 
L7-7561 - Mikrospektroskopska karakterizacija in optimizacija učinka laserskih sunkov na očesni mrežnici 
 
L7-7561 - Microspectroscopy-based optimization of the effects of laser pulses on the retina. 


BIBLIOGRAFSKE REFERENCE ČLANOV SKUPINE, VEZANE NA VSEBINO PROJEKTA
1. ANDJELIĆ, Sofija, DRAŠLAR, Kazimir, HVALA, Anastazija, LOKAR, Nina, ŠTRANCAR, Janez, HAWLINA, Marko. Anterior lens epithelial cells attachment to the basal lamina. Acta ophthalmologica, ISSN 1755-375X, May 2016, vol. 94, iss. 3, str. e183-e188. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aos.12902/abstract, doi: 10.1111/aos.12902. [COBISS.SI-ID 2628780  
 
2. HAWLINA, Gregor, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, MOŽINA, Janez, GREGORČIČ, Peter. Photodisruption of a thin membrane near a solid boundary : an in vitro study of laser capsulotomy. Applied physics. A, Materials science & processing, ISSN 0947-8396, Feb. 2016, vol. 122, iss. 2, str. 1-7, ilustr., doi: 10.1007/s00339-016-9648-z. [COBISS.SI-ID 14475803],  
 
3. DEBELIĆ, Vladimir, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, ŽIŽEK, Bogomir, SKITEK, Milan, JERIN, Aleš. Higher glucose level and systemic oxidative stress decrease the mean velocity index of the retinal artery during flickering light stimulation in type 1 diabetes = Visoke razine glukoze i sustavni oksidativni stres kod pacijenata s dijabetesom tipa 1 smanjuju indeks srednje brzine strujanja krvi u retinalnoj arteriji za vrijeme stimulacije treperećim svjetlom. Croatian medical journal, ISSN 0353-9504, 2016, vol. 57, no. 5, str. 434-441, graf. prikazi, ilustr. http://www.cmj.hr/default.aspx?id=12699&issue=yes, http://www.cmj.hr/2016/57/5/27815934.htm, doi: 10.3325/cmj.2016.57.434. [COBISS.SI-ID 4284785],  
 
6. JANČAR, Boris, BUDIHNA, Marjan, DRNOVŠEK-OLUP, Brigita, NOVAK-ANDREJČIČ, Katrina, BROVET-ZUPANČIČ, Irena-Hedvika, PAHOR, Dušica. Prognostic factors of choroidal melanoma in Slovenia, 1986-2008. Radiology and oncology, ISSN 1318-2099. [Print ed.], Mar. 2016, vol. 50, no. 1, str. 104-112, VII, tabele. http://ojs.szd.si/index.php/ro/article/view/2300/1845, doi: 10.1515/raon-2015-0009. [COBISS.SI-ID 31864281],  
 
8. URBANČIČ, Mojca. Sodobno zdravljenje diabetičnega makularnega edema = Curent management of diabetic macular edema. V: POPLAS-SUSIČ, Tonka (ur.), VAJD, Rajko (ur.). [Zbornik predavanj], 19. Schrottovi dnevi, Ljubljana, 18. in 19. marec 2016, (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 55, 1). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2016, letn. 55, supl. 1, str. 125-129. [COBISS.SI-ID 285146112]  
 
13. ARSOV, Zoran, URBANČIČ, Iztok, GARVAS, Maja, PODLIPEC, Rok, KOKOT, Boštjan, KOKLIČ, Tilen, ŠTRANCAR, Janez. Interaction of materials with model and cell membranes studied by fluorescence microscopy and microspectroscopy. V: Book of abstracts, Regional Biophysics Conference, RBC2016, 25-28 August 2016, Trieste, Italy. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2016, str. 20. https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12991/1/RBC2016interni.pdf. [COBISS.SI-ID 30138407]  
 
14. URBANČIČ, Mojca. Optična koherenčna tomografija pri diabetičnem makularnem edemu. V: Dan za mrežnico. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, [2016], str. 8. [COBISS.SI-ID 3001516]  
 
17. PODLIPEC, Rok, ARSOV, Zoran, ŠTRANCAR, Janez, KOKLIČ, Tilen. Role of calcium in localizati on of a blood clot in an ex vivo injured blood vessel. V: Book of abstracts, Regional Biophysics Conference, RBC2016, 25-28 August 2016, Trieste, Italy. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2016, str. 31. https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12991/1/RBC2016interni.pdf. [COBISS.SI-ID 30137895]  
 
18. ARSOV, Zoran, URBANČIČ, Iztok, ŠTRANCAR, Janez. Development of smart fluorescent probes to reveal internalization and accumulation in cells through aggregation - induced spectral shift. V: Book of abstracts, Regional Biophysics Conference, RBC2016, 25-28 August 2016, Trieste, Italy. Trieste: EUT Edizioni Università di Trieste, cop. 2016, str. 49. https://www.openstarts.units.it/dspace/bitstream/10077/12991/1/RBC2016interni.pdf. [COBISS.SI-ID 30138151]  
 
20. DOBOVŠEK, Darja, KRAUT, Aleksandra, URBANČIČ, Mojca, LAVRIČ, Alenka, PAJTLER, Ana, ŠULAK, Marko, JAKI, Polona. Vidna ostrina po zdravljenju neovaskularne starostne degeneracije makule z anti-VEGF je odvisna od začetne vidne ostrine = Visual acuity after anti-VEGF treatment of neovascular age related macular degeneration depends on baseline visual acuity. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 84. [COBISS.SI-ID61247074]  
 
21. PAJTLER, Ana, LAVRIČ, Alenka, JARC-VIDMAR, Martina, JAKI, Polona, KRAUT, Aleksandra, NAJI, Mateja, URBANČIČ, Mojca, VIDOVIĆ VALENTINČIČ, Nataša. Kako prepoznati bolezni, ki spominjajo na suho ali vlažno obliko starostne degeneracije rumene pege? = How to spot diseases that mimic dry or wet age related macular degeneration?. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 85. [COBISS.SI-ID 3084972]  
 
22. URBANČIČ, Mojca, PAJTLER, Ana, LAVRIČ, Alenka, SCHWARZBARTL PFEIFER, Marija Ana, PFEIFER, Vladimir. Vloga OCT-angiografije v diagnostiki subretinalne neovaskularizacije pri bolnikih z makularnimi telangiektazijami tipa 2 = OCT-angiography in diagnostics of subretinal neovascularization in patients with macular telangiectasia type 2. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 93. [COBISS.SI-ID 3084716]  
 
23. URBANČIČ, Mojca, LUŽNIK, Zala, DOBOVŠEK, Darja, GLOBOČNIK PETROVIČ, Mojca. Povezava med OCT-spremembami in uspešnostjo anti-VEGF zdravljenja pri bolnikih z diabetičnim makularnim edemom = Correlation of OCT changes with anti-VEGF treatment outcomes in patients with diabetic macular edema. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 94. [COBISS.SI-ID 3086508]  
 
25. URBANČIČ, Mojca, LAVRIČ, Alenka, PAJTLER, Ana, JAKI, Polona, KRAUT, Aleksandra. Peripapilarna horoidalna neovaskularizacija = Peripapillary choroidal neovascularization. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 106. [COBISS.SI-ID 3085228]  
 
30. URBANČIČ, Mojca. Zdravljenje z Ozurdexom pri diabetičnem makularnem edemu = Management of diabetic macular edema with Ozurdex. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 91. [COBISS.SI-ID 3086252]  
 
31. URBANČIČ, Mojca. Eylea v zdravljenju diabetičnega makularnega edema = Eylea in the treatment of diabetic macular edema. V: HAWLINA, Marko (ur.), STIRN-KRANJC, Branka (ur.). Program in zbornik povzetkov = Programme and book of abstracts. [Ljubljana]: Združenje oftalmologov Slovenije, 2016, str. 97. [COBISS.SI-ID 3086764]  
 
32. URBANČIČ, Mojca. Diabetični makularni edem. V: JAKI, Polona (ur.). Aflibercept (EYLEA) in bolniki iz slovenske klinične prakse. 1. natis. Ljubljana: Bayer, 2016, str. 56-58. [COBISS.SI-ID 3087532]  
 
38. ORTHABER, Uroš. Development and evaluation of a laser for posterior capsulotomy : doctoral thesis. Ljubljana: [U. Orthaber], 2016. X, 111 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3040868]  
 
42. URBANČIČ, Mojca. Prikazi primerov bolnikov z različnimi boleznimi mrežnice, zdravljenje z afliberceptom : Očesna klinika Ljubljana : predavanje na strokovnem srečanju z naslovom Bolezni mrežnice - kako jih lahko obvladujemo danes?, Ljubljana, 20. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 3003308]  
 
43. URBANČIČ, Mojca. Retinopatija pri diabetikih in pomen zgodnjega prepoznavanja : predavanje na posvetu predsednikov društev diabetikov, Portorož, 21. april 2016. [COBISS.SI-ID 3003564] 
 

Copyright © 2018 - Laboratory of Biophysics
Jožef Stefan Institute